De BC, ofwel de Bedrijfscommissie, is een commissie die achter de schermen het reilen en zeilen van Unitas in de gaten houdt. Dit doen zij door het bestuur en de andere commissies te controleren en door naar de leden te luisteren. Als er problemen zijn probeert de BC hierin te ondersteunen en als er geen problemen zijn probeert de BC te voorkomen dat deze ontstaan. Verder is de BC verantwoordelijk voor het bijhouden van een aantal belangrijke documenten, zoals het Huishoudelijk Reglement (daarin staat hoe Unitas werkt) en de Visie (hoe willen we dat Unitas er over 5 jaar uitziet).

Je kan de BC bereiken op bedrijfscommissie@jvunitas.nl 


Leave a Reply

Avatar placeholder