Tijdens een lustrum mogen de activiteiten en feesten een stuk grootser aangepakt worden. Daarom wordt de LustrumCie eens in de vijf jaar opgericht om dit te bedenken en te coördineren. Het volgende lustrumjaar is alweer 2019-2020, dan wordt Unitas 85.


Geef een reactie